Mail Order Kullanan Firmalar Risk Altında

Mail Order Kullanan Firmalar Risk Altında

MAIL ORDER KULLANAN FİRMALAR RİSK ALTINDA

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KVKK, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm kuruluşları kapsamaktadır. Herhangi bir kişisel veri sızıntısı saptanması durumunda, kurumun boyutuna ve sızıntının verdiği zarara göre cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Veri envanteri ve yetki matrisi hazırlayarak veri siciline (VERBİS) kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir. (KVKK Kabahatler Madde: 12-1).

(Madde: 7-1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Yukarıda yazılı maddeye göre kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir.

Mail order kullanan firmaların çoğu müşteri bilgilerini whatsapp, fax, e-mail kısacası elden ele dolaşarak birçok kopyasını üretmektedir. Verilerin bu maddeye göre takip edilmesi ve birçok kopyası olduğundan imha edilmesi imkansız hale gelmektedir.

Siz de KVKK kanuna uygun, güvenli ve 21 bankadan onaylı bir sistemi Veriweb E-Tahsilat yazılımı ile sağlayabilirsiniz.

Detaylı bilgi için E-Tahsilat sayfamızı lütfen ziyaret ediniz.